Nguyễn Trinh Thi là nghệ sỹ phim và hình ảnh động tại Hà Nội. Thực hành nghệ thuật đa dạng của chị pha trộn tài liệu, tư liệu, điện ảnh, và performance, thường quan tâm khám phá kí ức và lịch sử. Các triển lãm nghệ thuật chị tham gia gần đây bao gồm Asia Pacific Triennale of Contemporary Art (APT9) tại Brisbane (2019); Sydney Biennale 2018; Minneapolis Institute of Art; Jeu de Paume, Paris và Bảo tàng nghệ thuật đương đại Bordeaux (CAPC); Lyon Biennale 2015; Asian Art Biennial 2015, Đài Loan; Fukuoka Asian Art Triennial 2014; và Singapore Biennale 2013. Chị sáng lập Hanoi DocLab, một trung tâm độc lập dành cho phim tài liệu và nghệ thuật hình ảnh động tại Hà nội từ năm 2009.

Nguyễn Trinh Thi is a Hanoi-based film and moving image artist. Her diverse practice, transcending the boundaries between cinema, documentary and performance, has consistently engaged with memory and history. Her works have been shown at international festivals and art exhibitions including the Asia Pacific Triennale of Contemporary Art (APT9) in Brisbane; Sydney Biennale 2018; Minneapolis Institute of Art; Jeu de Paume, Paris; CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux; the Lyon Biennale 2015; Asian Art Biennial 2015, Taiwan; Fukuoka Asian Art Triennial 2014; and Singapore Biennale 2013. She is also the founder and director of Hanoi DOCLAB, an independent center for documentary film and the moving image art in Hanoi since 2009.